Elina Siimon

Keskkonnaministeeriumi personaliosakonna juhataja

Miks ma valisin coachingu? Olin jännis paari minu jaoks olulise tööalase teema lahendamisega. Tegemist oli delikaatsete ja keeruliste, inimeste kohtlemist ja nendele negatiivse tagasiside andmist puudutavate teemadega. Kristiina coachina aitas mind väga palju. Sõnastasin tema suunavate küsimuste abil oma probleemi ja eesmärgi, kuhu jõuda tahtsin. Kristiina kasutas erinevaid meetodeid ja ülesandeid, mille lahendamine aitas mul endal jõuda vastuste ja edasiste sammudeni. Kristiina on lisaks oma väga headele professionaalsetele oskustele ka imetore inimene, kellega on väga lihtne rääkida ja ausalt ning avatult rääkida.
Miks just coach, mitte mentor, kes nõu annab? Nii oleks ju palju lihtsam. Oleks ilmselt küll. Aga see lahendus ei oleks sel juhul ju minu enda lahendus, vaid inimese lahendus, kellele oma olukorra ära seletan. Coachi abi on just seetõttu väärtuslik, et ma jõuan ise olukorda analüüsides vastusteni. Minuga tõekspidamiste ja väärtustega ühtivate vastusteni. Ja veel on väga oluline, et ma mõtlesin enda jaoks kogu olukorra põhjalikult läbi ning mul olid nendel keerulistel vestlustel hiljem kõikidele küsimustele vastused olemas.

e

Amet

Keskkonnaministeeriumi personaliosakonna juhataja
Head Juhid OÜ Staapli 4, Tallinn Tel: +372 55 20225
Foundations certified coach