Meeskonna coaching

Mis see on?

Meeskonna coaching on töö tiimiga. Coach aitab meeskonnal jõuda soovitud koostööni nii, et meeskond leiab endale ühise mõtte, eesmärgid, rollid ja võtab vastutuse iseenda kui ka kogu tiimi tulemuse eest. Programmis kasutatakse Peter Hawkinsi 5 distsipliini metoodikat, mis hõlmab kohtumisi meeskonnaga, 360 uuringut, 1:1 coachingut.

Mis maksab?

Hind on kokkuleppel.

Kui kaua?

Kestvus 6-12 kuud.

meeskonna coaching

Kaasaegne meeskond defineerib end läbi ühise mõtte, mitte läbi liikmete. Ehk ühine mõte loob meeskonna, mitte inimesed iseenesest.

Kellele mõeldud?

Juhtkonnad, projektimeeskonnad jt inimeste grupid, kes peavad tegema ühise eesmärgi nimel koostööd.

Mis kasu Sa saad?

Su meeskonnast saab parem meeskond, inimestel on rollid, eesmärk ja vastutus. Iga kord enne järgmist kohtumist on tehtud kodutöö, kui sedasi kokku lepitakse. Igaüks panustab. Asjad saavad tehtud! Vahel meeskond korrastub.
Head Juhid OÜ Staapli 4, Tallinn Tel: +372 55 20225
Foundations certified coach