Arengu- või koostöövestluste pidamine

Osaleja saab:

Teadmised kuidas koostöö(arengu)vestluste kultuuri ettevõttes luua
Teadmised kuidas vestluseid pidada nii, et need oleksid inimesi arendavad oodatud kohtumised
Teadmised, kuidas eesmärke seada nii, et need ei oleks kohustus, vaid inimese valik
Isikliku töövihiku, mida on hea tulevikus tööriistana kasutada

Sihtrühm: juhid
Koolituse maht: 16 ak/h
Teooria/praktika suhe: 30/70
Hind: kokkuleppel

Coachingu kasutamine juhtimises

Osaleja saab:

Teadmised uue aja juhtimiskompetentsidest
Arusaamise coachivast juhtimisest ja selle mõjust inimestele – organisatsioonile
Baasteadmised mentorlusest ja coachingust. Kuidas mõlemat juhtimises kasutada
Isikliku juhtimismudeli

Sihtrühm: juhid
Koolituse maht: 16 ak/h
Teooria/praktika suhe: 50/50
Hind: kokkuleppel
coaching koolitus

Strateegia uuendamise töötuba

Osaleja saab:

Teadmised, kuidas strateegiat luua ja millistest osadest see koosneb
Tööriistad, mis aitavad ettevõttes strateegiat luua või uuendada
Oskused, kuidas inimesi strateegia loomisesse kaasata
Strateegia töövihiku, mida saab enda organisatsioonis tööriistana hästi kasutada.

Sihtrühm: juhid sh tootejuhid
Koolituse maht: 16 ak/h
Teooria/praktika suhe: 50/50
Hind: kokkuleppel

Üks tähtsamaid juhi ülesandeid on anda inimestele tagasisidet. Pidevalt. Kogu aeg. Tuleb meeles pidada, et tagasisidel on aegumistähtag – oma “best before”.

Head Juhid OÜ Staapli 4, Tallinn Tel: +372 55 20225
Foundations certified coach