Kuidas coachingut ja mentorlust juhtimises kasutada

Mis see on?

Ammu ei ole enam nii, et tööandja valib lugematute hulga kandidaatide hulgast enale ühe. Täna valib töötaja samavõrra endale ettevõtte, kolleege ja juhti. Valik on kahepoolne. Seetõttu nimetan arenguvestlusi juba ammu koostöövestluseks. Oleme ettevõttega teinud töötajate uuringuid kasutades UX meetodit ja leidnud, et üheks peamiseks rahulolematuse põhjuseks on koostöö ja vestlused otsese juhiga. Ning just sellel on otsene korrelatsioon nii rahulolu kui ka pühendumusega. Tegemist on koolitusega, mis annab mudeli ja juhised koostöövestluste pidamiseks ning eesmärkide seadmiseks enda töötajatega, kus esikohal on inimese enda areng ning koostöö juhiga.

Kaasaegne meeskond defineerib end läbi ühise mõtte, mitte läbi liikmete. Ehk ühine mõte loob meeskonna, mitte inimesed iseenesest.

Mida Sa saad?

Tegemiston 2-päevase treeninguga, kus kõik osalejad saavad teadmised, kuidas koostöövestluste ja eesmärkide seadmise süsteemi ettevõttes luua. Kaardistavad isiklikud eesmärgid ja saavad ettevõtte jaoks spetsiaalselt kujundatud töövihiku, mis jääb ka tulevikus alles ning kuhu saab enda arengueesmärke kirja panna. Kõik saavad vestluste pidamiseks praktilised tööriistad, mis aitavad inimestel teha valikuid ja võtta päriselt vastutus. Teooria-praktika suhe 30/70.
Head Juhid OÜ Staapli 4, Tallinn Tel: +372 55 20225
Foundations certified coach